7 Şubat 2015 Cumartesi

KORKULARIMIZ VE HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE


Uğur Canbolat'ın hazırlayıp sunduğu kendine iyi bakmak isteyenlerin, modern insanın sorunlarına dair yeni arayışlar bulan yeni çözümler üreten ekranların 'Koruyucu Ruh Sağlığı' programı İyi Bak Kendine  ÜLKE TV'de "Korkularımız ve Hayat Kalite"si üzerine  Uzm. Psk. Yıldız Burkovik ve Uzm. Psk. Gökçe Cömert ile birlikte Uzm. Psk. Gaye Kağan "Korkulacak Ne Var?" dediler ve bunun üzerine klinik ve bilimsel görüşlerini paylaştılarNÖROTERAPİ ÜZERİNE MERAK ETTİKLERİNİZ

NÖROTERAPİ ÜZERİNE MERAK ETTİKLERİNİZ 

İLE İLGİLİ BİR RÖPORTAJ
Aklınıza takılan sorularla ilgili alandaki uzmanlarla yaptığı röportajları yayınlayan cevap.tv nöroterapi ile ilgili aklınıza takılan soruları sordu Klinik Psikolog Gaye Kağan yanıtladı.   http://cevap.tv/saglik/ruh-sagligi/noroterapi 
 1. Nöroterapi nedir? http://cevap.tv/noroterapi-nedir/5488   
 2. Nöroterapi nasıl uygulanır?  http://cevap.tv/noroterapi-nasil-uygulanir/5489   
 3. Nöroterapi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?  http://cevap.tv/noroterapi-hangi-hastaliklarin-tedavisinde-uygulanir/5490  
 4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde nöroterapi nasıl uygulanır? http://cevap.tv/dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-tedavisinde-noroterapi-nasil-uygulanir/5491  
 5. Nöroterapinin yan etkileri var mı?  http://cevap.tv/noroterapinin-yan-etkileri-var-mi/5492ÖZGEÇMİŞ


UZMAN KLİNİK PSİKOLOG GAYE KAĞAN


     

       1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2004’de Maltepe Anadolu Lisesi’nden, 2009’da Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde ve  Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde staj yaptı. Ayrıca lisans öğrenimi gördüğü bölüme bağlı olarak Rorschach Testi Çalışmasında ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Staj Programı dahilinde MÜPDAEM’ de terapi uygulamalarında gönüllü olarak çalıştı. Bunun yanı sıra lisans öğrenimi sırasında birçok Sosyal Sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer aldı.

2010 -2015 yılları arasında Özel NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak çalıştı. Bu süre zarfındaki görevi boyunca yoğun olarak nöropsikolojik değerlendirme ve kişilik patolojileri üzerine klinik değerlendirme uygulamaları bulundu. Eş zamanlı olarak hem ayaktan tedavi hizmetlerinde hem de yataklı psikiyatri servislerinde (psikoz, nevroz, bağımlılık vb.) bireysel psikoterapi, grup psikoterapi uygulamalarında çalıştı. Klinik Psikoloji alanında ayırıcı tanı koyan ve psikolojik analiz üzerine pek çok psikolojik değerlendirme testi profesyonel olarak uygulamaktadır. Genel psikiyatri alanında yetişkinlerde ve ergenlerde Depresyon, Panik Atak, OKB, Sosyal Fobi, Anksiyete Bozuklukları, Trikotillomani, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Alkol ve Madde Bağımlılığı,  Bipolar  Bozukluk, Psikozlar gibi patolojilerin tedavisinde bilişsel-davranışçı yönelimli terapiler yaptı.  Aynı zamanda Kişilik Değerlendirme, Nöropsikolojik Değerlendirme, Neurobiofeedback ve Reha-com uygulayıcılığında bulundu.
Psikoterapi çalışmaları boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Varoluşsal Terapi, Gestalt Terapi ve Travma müdahalesinde EMDR gibi yaklaşımlarla ilgili profesyonel eğitimler ve süpervizyon aldı.

2011 yılında Üsküdar Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Üniversitedeki akademisyenlere asistanlık yaparken aynı zamanda yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen “Nöropsikolojik Testlerin Türkiye Standardizasyon” projesinin yürütücü asistanlığını ve çalışma ekibinin liderliğini yaptı. Bu proje kapsamında 2014 yılında “Boston Adlandırma Testi’nin Türkiye Norm Çalışması” adlı yüksek lisans tezini başarı ile tamamladı.  Birçok bilimsel çalışmada araştırma asistanlığı, çeşitli uluslararası bilimsel kongrelerin düzenleme kurulunda yer aldı ve bilimsel eğitim toplantılarının koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

Özel çalışma alanı ve ilgisi Klinik Nöropsikoloji üzerine olup, Türkiye’de nöropsikoloji alanında önde gelen isimlerle çalışma fırsatı olmuştur. Bu alanda İstanbul Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropsikoloji Laboratuvarında staj yapmıştır. Nöropsikolojik Değerlendirme alanında profesyonel eğitimlerini ve süpervizyonu Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ve Uzm. Nöropsikolog Şükriye Akça Kalem’den aldı. 2011 – 2015 yılları arasında çalıştığı Nöropsikiyatri Hastanesinin Nöropsikoloji Birimi’nin koordinatörülüğü yürütürken Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ’ın asistanlığını yaptı.  13 yıldır düzenlenen  Uluslararası Nörobilim Kognitif Kongresi’nin düzenleme kurulunda son 3 yıldır aktif olarak yer almaktadır.

Sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalarını sürdürmekte ve Türk Psikologlar Derneği, Nöropsikoloji Derneği üyesidir. Bunun yanı sıra RUHSAK (Ruh Sağlığında Aktif Kadınlar) Derneğin Yönetim Kurulu üyesi olup, alanında sosyal sorumluk çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.

 2015 yılından itibaren Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesindeki Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yöneticisidir. Aynı zamanda YEDAM merkezinde Klinik Psikolog olarak danışan görmektedir. Yeşilay’da rehabilitasyon faaliyetlerinde görev alırken; bilimsel çalışmalarda, eğitimlerde ve YEDAM Merkezlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine üzerine çalışıyor. KATILDIĞI EĞİTİMLER VE KONGRELER
  • EMDR – (Eye Movement Desensitization and Reprocessing / Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) EĞİTİMİ VE SÜPERVİZYONU, DBE – Davranış Bilimleri Enstitüsü
  • EMDR TERAPİSİNDE KOMPLEKS TRAVMANIN TEDAVİSİ, E. C. Hurley PhD
  • BECK YÖNELİMLİ KOGNİTİF TERAPİ SÜPERVİZYONU, CBTİSTANBUL, Dr. Emel Stroup, Academy of  Cognitive Therapy (ACT) Sertifika Programına Hazırlık Programı
  • Kognitif  Terapi Yönelimli KLİNİK İLK GÖRÜŞME & TERAPİ BECELERİLERİ WORKSHOP PROGRAMI, CBTİSTANBUL, Dr. Emel Stroup
  • KOGNİTİF TERAPİ İLKELERİ VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE UYGULANMASI WORKSHOP PROGRAMI, CBTİSTANBUL, Dr. Emel Stroup
  • KOGNİTİF TERAPİNİN ANKSİYETE TEDAVİSİNDE UYGULANMASI WORKSHOP PROGRAMI, CBTİSTANBUL, Dr. Emel Stroup
  • KOGNİTİF TERAPİNİN  OKB TEDAVİSİNDE UYGULANMASI WORKSHOP PROGRAMI, CBTİSTANBUL, Dr. Emel Stroup
  • SATİR DÖNÜŞÜMSEL SİSTEMATİK TERAPİ: BİREYLERLE VE AİLELERLE ÇALIŞMA EĞİTİMİ, Prof. Dr. Sibel Erenel,  ÇATED - Çift Ve Aile Terapileri Derneği
  • GENEL NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ, Türk Psikologlar Derneği, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
  • DSM EKSEN 1 VE EKSEN 2 BOZUKLUKLARI İÇİN YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK GÖRÜŞME ÖLÇEĞİ  SCID I VE SCID II KURAMSAL EĞİTİMİ, Psikoloji Organizasyonları ve Eğitim Merkezi –POVEM, Prof. Dr. Hakan Türkçapar
  • NÖROPSİKOLOJİK TEST EĞİTİMİ, Türk Psikologlar Derneği, Uzm. Nöropsikolog Şükriye Akça Kalem
  • RORSCHACH TEST EĞİTİMİ & TEMATİK ALGI TESTİ (TAT) EĞİTİMİ, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz
  • KOGNİTİF-DAVRANIŞÇI-BİLİŞSEL TERAPİ EĞİTİMİ, Kognitif Ve Davranış Terapileri Derneği, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
  • TEMEL NÖROPSİKOLOJİ EĞİTİMİ, Nöropsikoloji Derneği, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
  • NÖROPSİKOLOJİK TESTLER VE UYGULAMALARI, Nöropsikoloji Derneği, Uzm. Nöropsikolog Şükriye Akça Kalem
  • NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME SÜPERVİZYONU, İ.Ü. Nöroloji Anabilim Dalı, Nöropsikoloji Laboratuvarı
  • DEPRESYONDA METAKOGNİTİF TERAPİLER (MCT): İNATÇI VE TEKRARLAYICI OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİN TEDAVİSİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMI , Dr. Costas Papageorgiou’dan
  • ALKOL BAĞIMLILARINDA 12 BASAMAK TEDAVİSİ, Dr. Susan Blank Ve Dr. David J. Powell’dan 2011- Aralık
  • BİLİŞSEL-VAROLUŞÇU TERAPİ SÖYLEŞİLERİ,  Prof. Dr. Kadir Özer’den 
  • VAROLUŞÇU GRUP TERAPİSİ, Varoluşçu Akademi,
  • TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TEDAVİ YAKLAŞIMI  (PTSD)'NİN TANI VE TEDAVİSİ, Dr. Claudia Herbert
  • CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI SEMİNERİ, Prof. Dr. Doğan Şahin
  • 18. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
  • 2. VE 3. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ - NÖROPSİKİYATRİ KURSU 
  • 15. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
  • BİLİM, SANAT VE NÖROPSİKOLOJİ SEMİNERİ 
  • AİLEDE İLETİŞİM, ÖZGÜVEN VE GELİŞİMİ VE BAŞARI SEMİNERİ 
  • ŞİZOFRENİDE BAKIM VE REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU 
  • 4. GENÇLİK VE REHBERLİK SEMPOZYUMU / AİLE OKULU  (AİLE EĞİTİM ÇALIŞTAYI) SERTİFİKA PROGRAMI 
  • 9.VE 10.  ULUSLARARASI KOGNİTİF NÖROBİLİM KONGRESİYAYINLARI 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1.  Efficacy of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in  Treatment-Resistant Depression. N. Tarhan, G. Hızlı Sayar, O.Tan, G. Kağan. Clinical EEG and Neuroscience, 2012, 43(4), 279-284. doi: 10.1177/1550059412449752
 2. Transcranial magnetic stimulation during pregnancy. G. Hızlı Sayar, E. Özten, G. Kağan, N. Dilbaz, N. Tarhan. Archives of Women’s Mental Health 2013. DOI: 10.1007/s00737-013-0397-0
 3. Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: A case report. Ozten E, Hizli Sayar G, Salcini C, Kagan G, Tanridag O. OA Case Reports 2013, 28;2(2):16.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1.  The experience of rTMS within methods of evidence based medicine, NPIstanbul database. N. Tarhan, G. Hızlı, G. Kagan, S. M. Çengel. 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET),  Istanbul, Turkey, 2010.
 2.  Safety of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression. G. Hızlı, E.Kılınç, B. S. Danışmant, S. Nurmedov, G. Kağan, S. Çengel, N. Tarhan. WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011
 3.  Concommittant use of QEEG and rTMS in treatment of depressive disorder. N. Tarhan, G. Hızlı, S. Aydın. 4. G.Kağan, Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2011.
 4. Therapeutic drug monitoring of risperidone in bipolar disorder: a case report. G. Hızlı, G. Kagan, S. Özilhan, N. Tarhan. 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, İstanbul, Turkey, 2012.
 5.  Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy. G. Hızlı Sayar, E. Özten, E. Satmış, G. Kagan, N. Tarhan. 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, Istanbul, Turkey, 2012.
 6.  Transcranial Direct Current Stimulation In A Patient With Schizoaffective Disorder Manic Episode. G. Hızlı Sayar, C. Salcini, A. Bayram, G. Kagan, N. Tarhan. 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, Istanbul, Turkey, 2012.
 7.   An open label pharmacokinetics study of duloxetine in patients with major depression. E. Özten, G. Hızlı Sayar, N. Dilbaz, G. Kağan, E. Sağlam, N. Tarhan  Bulletin of clinical psychopharmacology 2012; 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 8.  Kağan, Gaye; Hızlı Sayar Gokben, HABIT REVERSAL TRAINING IN TRICHOTILLOMANIA   TRİKOTİLLOMANİDE ALIŞKANLIĞI TERSİNE ÇEVİRME EĞİTİMİ, 2014, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVİORAL SCİENCES


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps: Retrospektif bir çalışma. G. Hızlı Sayar, E. Kılınç, G. Kağan, S.M. Çengel, N. Tarhan. NPAkademi , 2011; 2: 5-7.
 2.  Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi: Bir olgu sunumu. G. Hızlı Sayar, S. Nurmedov, G. Kağan, S. M. Çengel, N. Tarhan. NPAkademi, 2011; 2: 19-21.
 3. Bipolar afektif bozukluk ile frontotemporal demans ilişkisi: Bir olgu serisi. G. Eryılmaz, E. Özten, G. Hızlı Sayar, I. Göğçegöz, G. Kağan, C.Salcini, O. Tanrıdağ. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2): 37-42.
 4.    Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy. G. Hızlı Sayar, G. Kağan, E. Özten. JNBS, 2014; 1(2):50-51. doi:10.5455/JNBS.1401371806

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy. G. Kağan, G. Hızlı Sayar. 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi. 2-4 Mayıs 2014, İstanbul.
 2.   Trikotillomanide Alışkanlığı Tersine Çevirme Eğitimi: Bir Olgu Sunumu, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014 Nisan
 3.   The Relationship of Psychological Trauma with Trichotillomania and Skin Picking. E. Özten, G. Hızlı Sayar, G. Eryılmaz, G. Kağan, S. Işık, O. Karamustafalıoğlu. 7. Ulusal Anksiyete Kongresi 18-21 Eylül 2014, Kıbrıs.
 4.   Eylem Özten, Gökben Hızlı Sayar, Nesrin Dilbaz, Gaye Kağan, Esra Sağlam, Nevzat Tarhan, Major Depresyonda Duloksetinin Tedavisel Kan Düzeyini Etkileyen Etkenler, 2012, NPAKADEMİ
 5.  Gökben Hızlı Sayar, Emine Kılınç, Gaye Kağan, Saadet M. Çengel, Nevzat Tarhan, Klozapin Kan Düzeyi İzlemi ve Relaps: Retrospektif Bir Çalışma, 2011, NPAKADEMİ  
 6. Investigation of EEG Complexity, Smoothness and Frequency in Schizophrenia, BİYOMUT - Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , 2012